„příčinou všech našich negativních emocí je porucha v našem energetickém systému“

 

Metody používané při terapiích 

Pracuji se souborem několika metod a technik. Všechny metody fungují na principu, že všechna omezení jsou jen v naší hlavě. Osvobozují od negativních emocí, omezení fyzických i psychických, které brání v plnohodnotném prožívání. Společně s klientem nacházíme vzorce, které si nasbíral v dětství a v průběhu života. Napomáhám mu, aby si uvědomil, že to, co se mu v životě nelíbí, lze změnit a jak. Jsem průvodcem v přenastavení si života podle sebe, v nalezení štěstí.

TKDM- Technika Kvantového Doteku Matrix

TKDM je zkratka pro Techniku Kvantového Doteku Matrixu. Metoda přináší pochopení našich vzorců chování, případně bloků na vědomé i nevědomé úrovni a jejich následné odstranění či přepsání. Pomáhá uvědomit si důležitost odpovědnosti za sebe sama, že tvůrcem naší reality je každý jeden z nás.

EFT-Emotional Freedom Techniques

Volně přeloženo jako Technika emoční svobody – zkráceně EFT poklepávání. EFT je nástroj pro skutečné a efektivní řešení potíží emocionálního, mentálního či fyzického charakteru. Tato technika v sobě kombinuje terapeutický přístup s lehkým poklepáváním na cca 16 energetických bodů v oblasti hlavy, hrudníku a rukou, která kombinuje starodávnou čínskou akupresuru. Těmito body procházejí meridiány a proudí jimi tělesná energie. Metoda EFT přináší účinné a trvalé uvolnění bloků a negativních emocí. Tyto bloky a emoce obvykle nelze měnit vůlí ani pozitivním myšlením.

Neurolingvistické Programování

NEUROLINGVISTICKÉ PROGRAMOVÁNÍ  ve zkratce NLP. Metoda NLP jednoduše řečeno pomáhá co nejefektivněji dosáhnout našich cílů vědomím si možností volby, ovládnutím těla a jeho stavů a řízením mysli.

Nejčastější témata klientů

VZTAHY

partnerské vztahy, rodinné vztahy, pracovní vztahy(s kolegy, nadřízenými, podřízenými, zaměstnanci...), období vztahu v průběhu rozvodu a po...

 

ZDRAVÍ

tělesné i psychosomatické onemocnění (vážné a chronické choroby, kožní problémy, alergie, ženské problémy)...

PSYCHIKA 

strachy, úzkosti, fóbie, traumata, stres, panika, deprese...

DĚTI

strašidelné sny, exzemy, astma, alergie, počůrávání, poruchy učení různé tipy DYS, ADD, ADHD...

PORUCHY PŘIJMU POTRAVY

anorexie, bulimie, nadváha...

SEBEVĚDOMÍ

nízké sebevědomí, práce s egem...

ZÁVISLOSTI

alkohol, kouření, omamné látky...

Pokud máte nějaký nebo i jiný z těchto příznaků neváhejte mě kontaktovat. 

Milan Chadima

+420 604 325 017

info@c-t-p.cz

Terapie provádím každé úterý a středu od 10 do 19 hod. Na adrese Sestupná 24/32 Praha-6

Na terapii je nutné se předem objednat.